DOE MEE

Het Onderstroombureau

Het Onderstroombureau houdt een vinger aan de pols van de samenleving. Wat speelt er bij de Nederlanders? Wat zijn belangrijke behoeftes, waar borrelt onvrede en waar ontstaan bottom up trends? En hoe verklaart of veroorzaakt dat maatschappelijke veranderingen? Daar doen wij continu onderzoek naar. Dat doen we door middel van diepte-interviews onder Nederlanders uit alle lagen van de bevolking. Onze resultaten delen we met bedrijven en organisaties in Nederland die iets positiefs willen bijdragen aan onze samenleving. Zo bouwen we samen aan een beter Nederland.

Het onderzoek

Wil je meedoen aan ons onderzoek over onderstromen in de samenleving? Dat doen we door een online interview van één uur. We praten dan over hoe jij kijkt naar de samenleving, wat er aan het veranderen is en wat er naar jouw mening zou moeten gebeuren. Dat interview doen we samen met nog één andere respondent, zodat er een leuk interactief gesprek ontstaat. De resultaten van onze interviews (waarin jij en jouw mening volledig anoniem blijft) gebruiken we om bedrijven en organisaties te helpen met hun maatschappelijke missie. Zo kunnen we Nederland stapje voor stapje beter te maken. Doe je mee? Jouw mening is belangrijk. En als bedankje krijg je van ons een Bol.com bon van €20.

DOE MEE

Het Onderstroombureau

Het Onderstroombureau houdt een vinger aan de pols van de samenleving. Wat speelt er bij de Nederlanders? Wat zijn belangrijke behoeftes, waar borrelt onvrede en waar ontstaan bottom up trends? En hoe verklaart of veroorzaakt dat maatschappelijke veranderingen? Daar doen wij continu onderzoek naar. Dat doen we door middel van diepte-interviews onder Nederlanders uit alle lagen van de bevolking. Onze resultaten delen we met bedrijven en organisaties in Nederland die iets positiefs willen bijdragen aan onze samenleving. Zo bouwen we samen aan een beter Nederland.

Het onderzoek

Wil je meedoen aan ons onderzoek over onderstromen in de samenleving? Dat doen we door een online interview van één uur. We praten dan over hoe jij kijkt naar de samenleving, wat er aan het veranderen is en wat er naar jouw mening zou moeten gebeuren. Dat interview doen we samen met nog één andere respondent, zodat er een leuk interactief gesprek ontstaat. De resultaten van onze interviews (waarin jij en jouw mening volledig anoniem blijft) gebruiken we om bedrijven en organisaties te helpen met hun maatschappelijke missie. Zo kunnen we Nederland stapje voor stapje beter te maken. Doe je mee? Jouw mening is belangrijk. En als bedankje krijg je van ons een Bol.com bon van €20.

ONDERSTROMEN 2022

Corona

De eerste golf werd door de meeste NLers ervaren als een prettige reset: de realisatie dat we het leven anders willen leven. Eigenlijk is er sprake van een hele brede a-politieke behoefte aan duurzaamheid (people, planet, profit). De tweede golf zorgt voor een diepe realisatie dat onze samenleving anders ingericht moet worden. Daarin is grote behoefte aan leiderschap. Want zonder leiderschap keren we allemaal weer terug naar onze oude patronen en groeit de onderstroom van stress en onvrede.

Economie

Er is sprake van een breed en diep wantrouwen in de huidige economie (systeem en invulling). Eigenlijk al sinds 2008: toen de koopkracht kelderde, groeide het zelfvertrouwen: zie je wel, dit was niet houdbaar, dat voelde ik altijd al. De economie herstelde, maar het vertrouwen niet, waardoor de Nederlander juist nu met argusogen kijkt naar wat er komen gaat. De behoefte aan verandering is breed en groot. Als het tipping point bereikt is of gecreëerd wordt, zullen de Nederlanders massaal meegaan in een disruptief alternatief. Belangrijkste onderzoeksvraag nu: wat is het tipping point?

Community

Het opbouwen van onze verzorgingsstaat ging gepaard met het afbouwen van natuurlijke communities. Individualisme past nou eenmaal beter bij een prestatiemaatschappij. Maar nu zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander weer meer en meer onze eigen verantwoordelijkheid wordt, leidt dat zonder community-inbedding tot eenzaamheid en overload. De onderstroom laat echter een diepe, deels zelfs biologische behoefte zien om weer veel meer in community-vorm te leven. We weten alleen niet hoe. Grote kansen dus voor grootse conceptuele initiatieven.

Geloof

Als je sociologisch naar het geloof kijkt, dan kun je gemakkelijk zien hoe gezamenlijk in iets geloven en samen rituelen beoefenen, een functie in de samenleving kon hebben. Vanuit die bril zie je ook dat we nu nog steeds met z’n allen massaal geloven, alleen meestal niet meer in de oude labels. De afkeer van die oude labels creëert afstand tussen bijvoorbeeld christelijk gelovigen en de rest van NL. Terwijl de onderstroombehoefte aan geloven (breed, in sociologisch zin dus) juist laat zien dat we in de kern allemaal hetzelfde willen. 

Meer onderstromen

We onderzoeken continu de onderstromen in Nederland. Bovenstaande onderstromen zijn slechts eerste indrukken. Ben je benieuwd naar andere onderstromen of zoek je verdieping op de genoemde onderstromen? Neem dan contact met ons op. We delen ze graag.

ONDERSTROMEN 2022

Corona

De eerste golf werd door de meeste NLers ervaren als een prettige reset: de realisatie dat we het leven anders willen leven. Eigenlijk is er sprake van een hele brede a-politieke behoefte aan duurzaamheid (people, planet, profit). De tweede golf zorgt voor een diepe realisatie dat onze samenleving anders ingericht moet worden. Daarin is grote behoefte aan leiderschap. Want zonder leiderschap keren we allemaal weer terug naar onze oude patronen en groeit de onderstroom van stress en onvrede.

Economie

Er is sprake van een breed en diep wantrouwen de huidige economie (systeem en invulling). Eigenlijk al sinds 2008. Toen de koopkracht kelderde, groeide het zelfvertrouwen: zie je wel, dit was niet houdbaar, dat voelde ik altijd al. De economie herstelde, maar het vertrouwen niet, waardoor de Nederlander juist nu met argusogen kijkt naar wat er komen gaat. De behoefte aan verandering is breed en groot. Als het tipping point bereikt is of gecreëerd wordt, zullen de Nederlanders massaal meegaan in een disruptief alternatief. Belangrijkste onderzoeksvraag nu: wat is het tipping point?

Community

Het opbouwen van onze verzorgingsstaat ging gepaard met het afbouwen van natuurlijke communities. Individualisme past nou eenmaal beter bij een prestatiemaatschappij. Nu zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander weer meer en meer onze eigen verantwoordelijkheid wordt, leidt dat zonder community-inbedding tot eenzaamheid en overload. De onderstroom laat echter een diepe, deels zelfs biologische behoefte zien om weer veel meer in communityvorm te leven. We weten alleen niet hoe. Grote kansen dus voor grootse conceptuele initiatieven.

Geloof

Als je sociologisch naar het geloof kijkt, dan kun je gemakkelijk zien hoe gezamenlijk in iets geloven en samen rituelen beoefenen, een functie in de samenleving kon hebben. Vanuit die bril zie je ook dat we nu nog steeds met z’n allen massaal geloven, alleen meestal niet meer in de oude labels. De afkeer van die oude labels creëert afstand tussen bijvoorbeeld christelijk gelovigen en de rest van NL. Terwijl de onderstroombehoefte aan geloven (breed, in sociologisch zin dus) juist laat zien dat we in de kern allemaal hetzelfde willen. 

Meer onderstromen

We onderzoeken continu de onderstromen in Nederland. Bovenstaande onderstromen zijn slechts eerste indrukken. Ben je benieuwd naar andere onderstromen of zoek je verdieping op de genoemde onderstromen? Neem dan contact met ons op. We delen ze graag.

VOOR ORGANISATIES

Onzichtbare onderstromen

Onderstromen zijn diepe, brede behoeftes en verlangens in de samenleving. Meestal bij een meerderheid van de bevolking. De karakteristiek van dit soort diepe onderstromen is dat ze ook behoorlijk onzichtbaar zijn. Ze worden vaak gemist door analisten, beleidsmakers en de media. Daardoor ontstaat er een samenleving die op veel fronten een mismatch met wat er echt leeft bij de bevolking.

Potentie en missie

Deze mismatch kun je ook zien als explosieve potentie, de voedingsbodem voor veel disrupties. Opportunities dus voor organisaties die de onderstromen kunnen en willen zien. Dat is meteen ook onze missie: een betere match tussen onderstromen en hoe we onze samenleving vormgeven. Dat kan natuurlijk groots maar vooral ook klein. Feitelijk is iedere markt een vormgeving van onze samenleving. Als we jouw markt beter laten aansluiten op de onderstroom, dan zetten we een stap naar een betere wereld.

In contact met onderstromen

Onderstromen liggen diep, leiders vliegen hoog. Dus vaak missen ze elkaar. Het is onze competentie om leiders en onderstromen in contact met elkaar te brengen zodat mooie maatschappelijke concepten met grootse potentie (lees hier ook gerust verdienmodel) het levenslicht kunnen zien. Daarvoor hebben we allerlei concrete tools en producten klaarstaan. Een klik is voor het onderstroombureau de belangrijkste voorspeller voor een mooie lange relatie. Daarom doen we een eerste stap altijd free of charge en no strings attached. Neem contact op met Maarten Savelberg.

VOOR ORGANISATIES

Onzichtbare onderstromen

Onderstromen zijn diepe, brede behoeftes en verlangens in de samenleving. Meestal bij een meerderheid van de bevolking. De karakteristiek van dit soort diepe onderstromen is dat ze ook behoorlijk onzichtbaar zijn. Ze worden vaak gemist door analisten, beleidsmakers en de media. Daardoor ontstaat er een samenleving die op veel fronten een mismatch met wat er echt leeft bij de bevolking.

Potentie en missie

Deze mismatch kun je ook zien als grote potentie, de voedingsbodem voor veel disrupties. Opportunities dus voor organisaties die de onderstromen kunnen en willen zien. Dat is meteen ook onze missie: een betere match tussen onderstromen en hoe we onze samenleving vormgeven. Dat kan natuurlijk groots maar vooral ook klein. Feitelijk is iedere markt een vormgeving van onze samenleving. Als we jouw markt beter laten aansluiten op de onderstroom, dan zetten we een stap naar een betere wereld.

In contact met onderstromen

Onderstromen liggen diep, leiders vliegen hoog. Dus vaak missen ze elkaar. Het is onze competentie om leiders en onderstromen in contact met elkaar te brengen zodat mooie maatschappelijke concepten met grootse potentie (lees hier ook gerust verdienmodel) het levenslicht kunnen zien. Daarvoor hebben we allerlei concrete tools en producten klaarstaan. Een klik is voor ons de belangrijkste voorspeller voor een mooie lange relatie. Daarom doen we een eerste stap altijd free of charge en no strings attached. Neem contact op met Maarten Savelberg.