PRIVACY POLICY ONDERSTROOMBUREAU

Onderzoek

De bescherming van de privacy van de respondent staat bij ons voorop! De medewerking van respondenten aan een marktonderzoekproject is in iedere fase volkomen vrijwillig.

Onderstroombureau respecteert de regels van de AVG ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met de databestanden doet Onderstroombureau wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met andere onderzoekers, maar alleen op niet-herkenbare basis en onder strenge beveiliging. Om uw gegevens te beschermen treffen wij zowel fysieke en technische maatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat er geen onbevoegde toegang tot de gegevens mogelijk is en dat er geen tot personen terug te leiden gegevens openbaar worden gemaakt

Omgaan met persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van ons onderzoek, behandelen we strikt vertrouwelijk. Onze onderzoekers werken met anonieme data, waardoor we de privacy van deelnemers aan het onderzoek waarborgen.

Niet herleidbaar

De resultaten van onze onderzoeken zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers. Nadat de dataverzameling is afgerond, maakt Onderstroombureau een gepseudonimiseerd databestand. Dat wil zeggen dat het bestand geen namen en contactgegevens bevat. Onderstroombureau vertaalt de antwoorden in analyses en waarnemingen, die anoniem gedeeld kunnen worden met klanten. Er worden geen namen, persoonsgegevens en specifieke antwoorden gedeeld met klanten.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onderstroombureau streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische-, en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst met u wordt aangegaan, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Na deze termijn bewaart Onderstroombureau alleen gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens.

Website bezoek

Als u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Onderstroombureau maakt gebruik van analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Onderstroombureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar ons per email: info@onderstroombureau.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contact

Mocht u aanvullende vragen hebben over hoe wij met uw gegevens omgaan in het kader van bovenstaande onderzoeken dan kunt u binnen Onderstroombureau contact opnemen met:

Maarten Savelberg

+31 6 54 69 60 38

Maarten@onderstroombureau.nl